In English

Microstructural Design of Porous Silica

Johanna Jonsson ; Marcus Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica, porous, microstructure, material design, ESE, organic template, toolboxPublikationen registrerades 2015-05-29. Den ändrades senast 2015-05-29

CPL ID: 217758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek