In English

Fatigue Analysis for Orthotropic Steel Deck Bridges

Christoffer Wesley ; Andrea Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Orthotropic steel deck bridge, Fatigue, Welded joints, Trapezoidal ribs,Nominal stress method, Structural hot spot stress method, Finite elementmodelling, Shell elements, EurocodePublikationen registrerades 2015-05-26. Den ändrades senast 2015-05-26

CPL ID: 217614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek