In English

Sockeralkoholer som fasövergångsmaterial - Ett hållbart och miljövänligt alternativ till dagens material

Maxime Olausson ; Johan Göhl ; Robert Paberit ; Erik Rilby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 35 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Detta kandidatarbete utreder om sockeralkoholer kan användas som fasövergångsmaterial, PCM (Phase Change Material). Fasövergångsmaterial används som värmelagringsmedium, där värme kan lagras och frigöras genom fasövergång mellan fast och flytande form. Detta gör materialgruppen intressant för applikationer där tillgången och efterfrågan av värme inte överlappar. Arbetets mål har varit att

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.