In English

Osäkerheter vid beräkning av platsspecifika riktvärden för förorenad mark – studie vid Gullspångs Elektrokemiska AB

Carl Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg; Ex 2004:1, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2174

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek