In English

Determination of Silver in Silicone Wound Dressings by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectroscopy

Linn Hallerstig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-05-20. Den ändrades senast 2015-05-20

CPL ID: 217325

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek