In English

Automated construction of statistical deformation models for non-rigid registrations of the pericardium and hippocampus

Måns Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX014/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]