In English

Development of Desulphurisation Unit for Fuel Cell System

Carl-Robert Florén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: desulphurisation, ZnO, adsorption, BET surface area, shrinking core, linear driving force, PEM fuel cellsPublikationen registrerades 2015-05-19. Den ändrades senast 2015-05-19

CPL ID: 217258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek