In English

Applikation vid tidsättning av arbetsmoment

CARL-AXEL BERGSTRAND ; CLAES MOBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:13, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, Applikation, Tidsättning, MedarbetarinflytandePublikationen registrerades 2015-05-18. Den ändrades senast 2015-05-18

CPL ID: 217165

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek