In English

Skärhamn Sea Bath - How can a sea bath, through architecture, meet the need of a social arena in Skärhamn

Sarah Ulvås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-05-11.

CPL ID: 216947

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek