In English

Continuous leaching-ICP-MS for the study of metal speciation in sediments

George Nabin Baroi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:34, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek