In English

Fouling of VSEP RO Membranes. A Pilot Plant Study of Black Water Recycling at Skogaberg

Eva Rud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:30, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21681

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek