In English

Fouling of VSEP RO Membranes. A Pilot Plant Study of Black Water Recycling at Skogaberg

Eva Rud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:30, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]