In English

Distribution of Major and Trace Elements in Ash Particles Determined by Laser Ablation- ICP-MS

Wang Wei
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:29, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21680

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek