In English

Competitive Adsorption and Displacement Behaviour of Heavy Metals on Peat

Jenny Perez Holmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006: 24 , 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21678

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek