In English

Karakterisering av vattenförande sprickor i berg inför injektering under planerad dubbelspontdamm i Lilla Edet

Characterization of water transmitting fractures in rock before grouting underneath planned double sheet pile dam in Lilla Edet

Stefan Jonsson ; Emil Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:7, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21676

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek