In English

Comprehensive GC (GC×GC) as a Tool for Assessment of Remediation Potential of Oil Contaminated Soils

Debin Mao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 1005:117, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek