In English

Underhållsplanering av vattenledningsnät – ett samhällsekonomiskt perspektiv

Maintenance planning for water distribution systems

Andreas Bäckström ; Magnus Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:114, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek