In English

Jämnare kloröverskott under dricksvattendistributionen i Göteborg med kloraminering

A more stable chlorine residual during the drinking water distribution in Göteborg with chloramination

Katrin Steier
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:113, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21670

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek