In English

Recycling or depositing – a study of ilmenite ore used as oxygen carrier in chemical-looping combustion and fluidized bed boiler

Maria Brorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-05-05. Den ändrades senast 2015-05-05

CPL ID: 216481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek