In English

Evaluation of Financial Forecasts An empirical study of revenue forecast accuracy and bias within M&A

Dennis Persson ; Lars Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 119 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:013, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-05-05. Den ändrades senast 2015-05-05

CPL ID: 216453

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek