In English

Visualisation of Processes - Development of a Structure that Facilitates Business Management

Fredrik Dahlborg ; Markus Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Business ManagementPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2164

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek