In English

Reduction of Variation on Measurements by Perception Vision System

Jonas Håkansson ; Fredrik Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Perception Vision SystemPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek