In English

Study and Assessment of Variation Components in the Production of Metal Powder

Heleri Läheb ; Fernando Sanchez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Metal PowderPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek