In English

Ett verksamhetsanpassat bokningssystem i öppen källkod

Hannes Elvemyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 55 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Tillsammans med Mullsjö folkhögskola har en enkel men fungerande webbapplikation för bokning av arrangemang i skolans kurs- och konferensverksamhet utvecklats. Nuvarande lösning för att hantera dessa bokningar är otillräcklig och hela bokningsprocessen behöver formaliseras samt effektiviseras. Det nya bokningssystemet ska förbättra hanteringen av bokningar för personalen, förhindra dubbelbokningar och även göra bokningsinformationen mer tillgänglig. Arbetet har genomförts med en agil utvecklingsmetod, närmare bestämt testdriven utveckling (TDD). För implementationen har Ruby on Rails använts, ett ramverk för webbutveckling i programmeringsspråket Ruby. Detta ramverk valdes efter en mindre jämförelse mellan det tidigare nämnda och Django, skrivet i språket Python.Publikationen registrerades 2015-04-29. Den ändrades senast 2015-04-29

CPL ID: 215951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek