In English

Organic thin film transistors for circuitry on flexible substrates

Hoda Dini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 146/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: flexible electronics, organic electronics, thin film transistor, ink jet printing polymersPublikationen registrerades 2015-04-29. Den ändrades senast 2015-04-29

CPL ID: 215945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek