In English

The Plastic Car Process. A Process Study at Volvo Cars

Jörgen Kronsell ; Andreas Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Plastic CarPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek