In English

Exploring the potential market for servitization in the stainless steel industry

Rikard Johansson ; Robert Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 74 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:016, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-27. Den ändrades senast 2015-04-27

CPL ID: 215856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek