In English

Organizing quality management work at large manufactures

Ivar Örn Arnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2015:015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-27. Den ändrades senast 2015-04-27

CPL ID: 215817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek