In English

Strategic consensus regarding lean integration into manufacturing strategy

Georgia Valari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:105, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-27. Den ändrades senast 2015-04-27

CPL ID: 215811

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek