In English

Towards an Improved and Expanded FMEA Usage

Frida Pettersson ; Ramona Rasmussen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FMEAPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek