In English

Kvalitetsbristkostnader. En studie av teknikavdelningen på Göteborgs Hamn AB

Andreas Danielsson ; Karin Lindfeldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: KvalitetsbristkostnaderPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2157

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek