In English

Att arbeta nära dagens moderna pirater - En studie om hur den enskilde individen påverkas psykiskt av att vistas i pirattäta vatten och hur rederierna förbereder besättning och fartyg.

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.