In English

Design for a better future, for widows and their children in Kibera

Hajir Latifi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-23. Den ändrades senast 2015-04-23

CPL ID: 215618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek