In English

Durability Modelling and Analysis

Joko Setyono ; Chengbo Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: DurabilityPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek