In English

A Prestudy of the Diffusion of Small Electric Vehicles in the Gothenburg Area - A project within the Challenge Lab

Per Gärtner Härdfeldt ; Johanna Hanson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:010, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-22. Den ändrades senast 2015-04-22

CPL ID: 215537

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek