In English

Effects of phase discontinuity due to power amplifiers on a WCDMA uplink

Shijia Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX015/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-21. Den ändrades senast 2015-08-05

CPL ID: 215515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek