In English

Hexacopter strategies for wilderness search and rescue missions

Gustaf Gulliksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX052/2014, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-21. Den ändrades senast 2015-04-21

CPL ID: 215511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek