In English

Six Sigma and Theory of Constraints

Florian Skiba
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Six SigmaPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek