In English

A place to call home - housing for seniors

Maria Hagejärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-20. Den ändrades senast 2015-04-20

CPL ID: 215397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek