In English

Beyond a barrier - hur en högvattenbarriär i Göteborg kan ge fler värden till staden än att enbart mota bort et klimathot

Beyond a barrier - how a storm surge barrier can provide more values to the city than to solely defeat a climate threat

Anna Arvidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-20. Den ändrades senast 2015-04-20

CPL ID: 215396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek