In English

Covered Timber Bridges

Jacob Flårback
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Covered timber bridge, Timber engineering, Pedestrian bridge, Timber bridge, Bridge design, Bridge architecture, Grasshopper, Karamba.Publikationen registrerades 2015-04-17. Den ändrades senast 2015-04-17

CPL ID: 215314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek