In English

Lead time Reduction of the Employee Suggestion System

Anna Enarsson ; Rebecka Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Employee Suggestion SystemPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek