In English

Creating successful strategies for Swedish Multinational Corporations in India - A cross-sectional and benchmark study of 9 multinational corporations in India

Mikael Lehtomaa ; Erik Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2015:012, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-16. Den ändrades senast 2015-04-16

CPL ID: 215257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek