In English

Development of the Quality Assurance Process for Systems in Volvo Global Trucks

Anna Cikorska ; Kianoosh Razaie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Quality AssurancePublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek