In English

Mapping and Improving Material Handling and Assembly Process

Aybar Aytekin ; Alexander Chakhunashvili
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Mapping, Assembly ProcessPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek