In English

Exploring the Opportunities of Wearable Technology within Siemens AG Prototyping a Wearable Solution to Reduce Workplace Injuries

Anders Tenfält ; Martin Bäckman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 63 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:011, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-08. Den ändrades senast 2015-04-08

CPL ID: 214967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek