In English

From the ISO 9000 towards Business Excellence

Marcus Henkel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ISO 9000Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek