In English

Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp

Martin Rebas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Chalmers Tekniska Högskola,på uppdrag av Carmenta AB. Målsättningen har varit att undersöka och implementera metoder för att öka realismen hos animerade 3D-förlopp. Carmenta har utvecklat ett geografiskt informationssystem med namnet SpatialAce, där kartor och höjddata kan kombineras till en tredimensionell, animerad vy av ett landskap. I samråd med handledare och andra på Carmenta bedömdes realtids-generering av skuggor vara ett lämpligt projekt, varefter en litteraturstudie över tidigare forskning genomförts, och en passande skuggalgoritm har integrerats i en testversion av SpatialAce.

Nyckelord: Datorgrafik, skuggor, shadow maps, shadow volumesPublikationen registrerades 2015-04-07. Den ändrades senast 2015-04-07

CPL ID: 214827

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek