In English

Characterizing plasmids from a nosocomial outbreak using optical DNA mapping

Vilhelm Müller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-04-02.

CPL ID: 214771

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek