In English

Dimensionering av en bågbro i limträ. Konstruktion och utformning

Dimensioning of a glue laminate arch bridge. Construction and design

Erik Martin ; Alexander Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:47, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21449

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek