In English

Utredning av grundavlopp på broar

Research of Sub-surfacing drains on bridges

Kristian Alf ; Christian Helmström ; Magnus Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:46, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek